Nederlands

Ongeveer 300 groepen, geleid door zowat 5 000 leiders en leidsters, zorgen elk weekend voor de animatie van 20 000 kinderen en jongeren.

De Patro is een Belgische jeugdbeweging, erkend door de Franse Gemeenschap. Naargelang de leeftijd van het kind biedt zij animatie aan ter bevordering van zijn creativiteit, autonomie, verdraagzaamheid, groepsgeest, solidariteit en kritische geest. De doelstelling is dat het kind een verantwoordelijke, actieve, kritische en solidaire burger wordt.

Qua structuur bestaat de beweging uit drie grote delen: het lokaal, regionaal en federaal niveau. Elk niveau heeft zijn belang! Het lokaal niveau staat in direct contact met de kinderen en zorgt voor de animatie. Het regionaal niveau neemt een deel van de leidingsvorming op zich, maar staat ook in voor het regionaal reilen en zeilen. Het zorgt voor een goede doorstroming van informatie, organiseert bijeenkomsten, verleent steun aan lokale patro’s bij de moeilijkheden die zij tegenkomen. Het federaal niveau werkt aan de pedagogie van de beweging; organiseert tal van vormingen voor leiders, vormers en voorzitters; vertegenwoordigt en verdedigt de beweging bij verschillende organisaties en biedt een waaier van diensten aan.

Op deze site kunt u de geschiedenis van de Patro ontdekken, haar structuur, haar pedagogie, de vormingseenheden, de talloze diensten, de agenda, en verder ook discussieforums en vele photo’s. Spijtig genoeg hebben we niet de middelen om u een versie in uw taal aan te bieden. Wij wensen u desondanks een aangenaam bezoek.

Doelstelling van de beweging

Overtuigd dat diversiteit een gave is, is de Patro een jeugdbeweging die openstaat en oplettend is voor de meest fragielen.
De doelstellingen, opgesteld door jongeren, zijn bloei en plezier door een ruime voorstelling van kwaliteit activiteiten aangepast aan de mogelijkheden van onze groepen.
Geleid door een educatief project en refererend naar de acties van Jezus, neemt de Patro deel aan de persoonlijke en collectieve groei van kinderen en jongeren binnen onze maatschappij